Opzeggen lidmaatschap

Alle lidmaatschappen uitgezonderd de kwartaallidmaatschappen, zijn voor een heel jaar en moeten opgezegd worden vóór 1 december. 

Het einde van het verenigingsjaar komt al weer snel dichterbij. Daarom deze reminder: leden die hun lidmaatschap willen opzeggen, moeten dat vóór 1 december a.s. doen.

Opzeggen doe je door:

De opzegging is pas definitief na schriftelijke bevestiging door de ledenadministratie. Let op: het beëindigen van tennislessen door jeugd is niet voldoende om het bijhorende lidmaatschap van de vereniging ook stop te zetten.

Na 1 december a.s. wordt ervan uitgegaan dat je je lidmaatschap wilt voortzetten en dat houdt in dat je over 2020 de volledige contributie verschuldigd bent.

 

Nieuws overzicht