LED-verlichting

De huidige verlichting wordt vervangen door Ledverlichting. Niet- en/of slechtbrandende lampen in de lichtmasten zullen dan ook binnenkort tot het verleden behoren. Alle lampen in de bestaande lichtmasten, inclusief die op de banen 17 t/m 20, zullen worden vervangen. De lichtmasten zelf blijven staan, omdat deze wel geschikt blijken te zijn voor de nieuwe verlichting. Momenteel wordt er een plan van aanpak opgesteld en worden de nodige voorbereidingen getroffen. Met de daadwerkelijke vervanging van de verlichting zal naar verwachting over 2 à 3 maanden worden begonnen.

Nieuws Overzicht