Corona-update 15 oktober

Corona-maatregelen voor tennisleden

De KNLTB heeft de volgende maatregelen bekend gemaakt:

 • Met onmiddellijke ingang zijn alle competities, dus zowel voor jeugd als senioren, stopgezet.
 • Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen, zowel buiten op de eigen vereniging of binnen in een hal.
 • Dubbelen bij tennis kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS.
 • Vermijd fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan.
 • Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.
 • De maximale groepsgrootte is 4 personen bij volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
 • Publiek is niet toegestaan.

Wat betekent dit voor HTV Berg & Dal?

 • Uiteraard betekent dit dat de volledige competitie wordt stopgezet. Ook reeds vastgestelde inhaalwedstrijden worden niet meer gespeeld.
 • Met inachtneming van alle voorschriften, zoals hierboven vermeld, kan de recreantencompetitie en het rackettrekken op maandagavond doorgaan.
 • Ook het rackettrekken voor nieuwe leden wordt met ingang van 23 oktober a.s. weer hervat.
 • De douches en kleedkamers blijven gesloten en er mag nog steeds alleen van het toilet boven bij de kleedkamers gebruik worden gemaakt.
 • Het is niet toegestaan om eerder dan 10 minuten vóór aanvang van de afgesproken tijd op het park aanwezig te zijn en na afloop zal het tennispark zo snel mogelijk verlaten moeten worden.

Wat valt er verder nog te melden?

 • Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat leden, die hun lidmaatschap op willen zeggen, dit vóór 1 december a.s. moeten doen. Opzeggen kan door het sturen van een e-mail naar ledenadministratie@htvbergendal.nl. Er wordt altijd een bevestiging van de opzegging gestuurd, dus als je die binnen redelijke tijd niet ontvangen hebt, moet je even aan de bel trekken.
 • Niet tijdig opzeggen betekent dat het lidmaatschap automatisch in het kalenderjaar 2021 doorloopt.
 • Competitiespelers, die de competitiebijdrage voor de najaarscompetitie nog niet hebben betaald, worden verzocht dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen. Deze moet gewoon betaald worden, ook al is de najaarscompetitie nu beëindigd.
 • Er komen nog steeds klachten binnen over het afhanggedrag van sommige leden, want het blijkt dat er regelmatig met drie personen voor een uur afgehangen wordt, terwijl er tijdens dat uur in werkelijkheid maar twee personen op de baan staan.
 • Het is ook zeker niet de bedoeling dat twee volwassenen gebruik maken van de naam van een jeugdlid om op die manier een uur te kunnen spelen.
 • Dit alles is niet toegestaan en bovendien ook oneerlijk tegenover je medeleden. Met twee personen hang je een half uur af en er mag geen gebruik gemaakt worden van een fictieve derde persoon van welke leeftijd dan ook.

Agenda:

 • Het 50+ toernooi is tot nader order uitgesteld en het Halloween-toernooi is afgelast.
 • 23 oktober van 10.00 – 15.00 uur - Tennisclinic voor de jeugd; Er zullen maximaal 4 kinderen op een baan spelen. Elke categorie speelt twee uur. Ouders mogen niet aanwezig zijn.
Nieuws Overzicht