Corona-update 16 oktober

De Corona-update van gisteren was koud de digitale deur uit of we werden weer ingehaald door aanpassingen op de voorschriften.  Ook sommige leden hebben hun twijfels kenbaar gemaakt over het doorgaan van sommige activiteiten, waarvan we dachten dat het geen kwaad zou kunnen.

Daarom is, na overleg met de diverse coördinatoren, alsnog besloten om met onmiddellijke ingang de recreantencompetitie en het rackettrekken op maandagavond stop te zetten.Ook het rackettrekken voor nieuwe leden zal niet hervat worden. Een en ander geheel in lijn met het vandaag ontvangen KNLTB-voorschrift.

De achterliggende gedachte bij dit voorschrift is dat het gevaar van groepsvorming op de loer ligt en dat moet op alle mogelijke manieren vermeden worden. Het bestuur heeft daarom, rekening houdend met dit gegeven, een nauwkeurige afweging gemaakt van wat wel en wat niet toegestaan kan worden. De doorslaggevende factor daarbij is geweest of er sprake is van individueel afhangen of niet.

Om die reden is besloten dat de laddercompetitie en de onderlinge competitie, georganiseerd door Jolanda, Sandra en Bernadette wel door kunnen gaan, omdat daarbij de wedstrijden niet centraal georganiseerd worden, maar iedereen zelf een afspraak moet maken en op basis van die afspraak ook zelf een baan afhangt. Er is geen enkel gevaar voor groepsvorming.

Dat gevaar doet zich echter wel voor bij al die groepjes tennissers, die zich (vaak in de ochtend-, maar zeker ook in de middaguren) op het terras verzamelen met het doel om gezamenlijk te gaan tennissen. Deze groepsvorming moeten we met z’n allen zien te voorkomen en daarom hierbij het dringende verzoek om na aankomst op het park niet op het terras op medespelers te wachten, maar gelijk door te lopen naar de tennisbaan. die immers al thuis afgehangen en dus bekend is.Zoals gisteren al aangegeven, is het niet toegestaan om eerder dan 10 minuten vóór aanvang van de afgesproken tijd op het park aanwezig te zijn en na afloop moet het tennispark zo snel mogelijk weer verlaten worden.

We vrezen dat dit nog niet de laatste aanpassingen zijn, maar voor het moment is dit wel weer genoeg.

Blijf gezond en houd afstand!  
Het bestuur

Nieuws Overzicht