Corona Update 7 februari 2021

Dit keer wel een Corona-update, maar zonder Corona-nieuws, want daar valt helaas weinig over te melden en zeker niets positiefs. Wel ontvangt het bestuur de laatste dagen veel vragen over de bezetting van de tennisbanen, want ja, het is erg druk als gevolg van de maatregel dat er maar twee personen op een baan mogen staan. 

Dat betekent bij normale bespeling dat er behoefte is aan ongeveer twee keer zoveel banen. Daarbij opgeteld ook nog de invoering van de avondklok en iedereen snapt dat het zeker op bepaalde momenten dringen is op de banen. En dit heeft dan allemaal toch weer met Corona te maken.
De gestelde vragen komen er in het algemeen op neer dat men vindt dat er per dag zo vaak tennisles gegeven wordt. In deze nieuwsbrief zal ik inzicht geven in de afspraken die met het park gemaakt zijn over de verdeling van de banen als de gravelbanen onbespeelbaar zijn.

Als leden van Berg & Dal mogen wij onszelf gelukkig prijzen met de mogelijkheid in de winter door te kunnen spelen op de gravelbanen. De meeste parken met gravelbanen sluiten op 1 november en daar kan niet eerder dan op 1 april weer gebruik van worden gemaakt. 

Als gevolg van de weersomstandigheden moeten de gravelbanen op Berg & Dal soms afgekeurd worden, maar er wordt dagelijks keihard gewerkt om deze banen weer zo snel mogelijk speelklaar te maken. Soms lukt dat op dezelfde dag, soms niet, maar de parkdirectie wil niets liever dan zoveel mogelijk banen in roulatie houden. Aan de andere kant moet zij ook kritisch zijn op de toestand van de banen.
Als de banen afgekeurd zijn, valt er ook echt niet op te spelen, ook al lijken ze er vanaf het terras nog zo mooi bij te liggen. Helaas betekent dit dat er in de winterperiode soms geen gebruik kan worden gemaakt van de gravelbanen.

Ingeval de gravelbanen onbespeelbaar zijn, zijn er nog 12 smashcourtbanen beschikbaar. Voor de verdeling daarvan zijn door vereniging en parkdirectie de volgende afspraken gemaakt:

Maandag t/m vrijdag:    

  1. van 09.00-12.00 uur: 2 banen park en 10 banen vereniging;
  2. van 12.00-16.00 uur: 4 banen park en 8 banen vereniging;
  3. van 16.00-19.00 uur: 8 banen park en 4 banen vereniging;
  4. van 19.00-22.00 uur: 4 banen park en 8 banen vereniging.

De banen waar het park de beschikking over heeft, worden aan de Tennisschool in gebruik gegeven om tennisles te geven. Deze lesafspraken zijn al tijden geleden gemaakt en daar moeten de tennisleraren zich aan houden. Tijdens periode 3 heeft de Tennisschool 8 banen in gebruik, want dan heeft de jeugd tennisles. Op het afhangbord lijkt het soms alsof er veel meer banen in gebruik zijn, maar als je de moeite zou nemen om dit te controleren, kun je zien dat wat hierboven staat klopt en dat alle partijen zich aan de gemaakte afspraken houden.

De bovengenoemde banen voor het park (= Tennisschool) kunnen op de bijbehorende tijdstippen inderdaad niet door leden van de vereniging afgehangen worden, maar vergeet niet dat de mensen die daar op de baan tennisles krijgen ook leden van de vereniging zijn en dus net zo goed recht op de banen hebben.
De afspraak is bovendien dat, als de Tennisschool niet alle banen nodig heeft waar zij recht op heeft, ze deze banen in het afhangsysteem deblokkeert ten behoeve van de vereniging.

Laten we hopen dat de avondklok snel ingetrokken wordt. Dat geeft weer wat meer ruimte. Verder is het voor de leden, die daarvoor de mogelijkheid hebben, misschien te overwegen om meer van de daluren (‘s middags van 12.00 – 16.00 uur) gebruik te maken. Ook is het momenteel mogelijk om op zaterdag- of zondagavond tot 20.45 uur gebruik te maken van de tennisbanen, rekening houdend met de avondklok. Het afhangbord laat zien dat er tijdens deze uren in de regel speelgelegenheid genoeg is.

Sneeuw
Een tweede punt, dat ik maar gelijk meeneem in deze nieuwsbrief, is het feit dat er komend weekend een grote hoeveelheid sneeuw verwacht wordt (misschien ligt er al een pak). Sneeuw op de banen betekent onherroepelijk niet spelen. Als de banen betreden worden terwijl er sneeuw op ligt, breken de vezels van het smashcourt met vernieling van de banen tot gevolg.

Echter, zodra het niet meer sneeuwt en er ook geen sneeuw meer verwacht wordt, is het mogelijk om de banen sneeuwvrij te maken. De parkdirectie heeft zich bereid verklaard om zich hiervoor in te zetten. Ook de tennisleraren zullen hun steentje bijdragen. Het gezegde luidt echter: ‘vele handen maken licht werk’, met andere woorden, wil je weer zo snel mogelijk tennissen nadat het opgehouden is met sneeuwen, meld je dan aan in de Brasserie om te helpen met sneeuwruimen. Dit zal uiteraard overdag moeten gebeuren. Er wordt begonnen met de banen 1 t/m 8 en als deze klaar zijn, komen de banen 17 t/m 20 aan de beurt.  Hoe meer leden zich aanmelden, hoe sneller de klus geklaard is. Voor materiaal om de sneeuw te ruimen wordt gezorgd.
Tot slot nog even dit voordat de verontwaardigde reacties losbarsten: Niemand is verplicht om sneeuw te ruimen. SNEEUWRUIMEN IS GEHEEL VRIJWILLIG.

Afscheid Mirjam Velema
Na ruim 10 jaar als vrijwilliger voor de vereniging op meerdere fronten actief te zijn geweest, heeft Mirjam Velema afgelopen week aangegeven te stoppen met haar vrijwilligerswerkzaamheden. Mirjam is actief geweest als secretaris, in de Activiteitencommissie en de laatste tijd als lid van de Communicatiecommissie. Haar drukke werkzaamheden en ja, het is ook wel eens mooi geweest, hebben haar tot deze beslissing gebracht.  De staat van dienst van Mirjam voor de vereniging is indrukwekkend en het bestuur is haar dan ook ontzettend dankbaar voor alle tijd en energie die zij in al die jaren in de vereniging gestoken heeft. Mirjam, in eerste instantie langs deze weg heel erg bedankt en een echt afscheid houd je nog tegoed!
Wil je Mirjam zelf ook laten weten hoe zeer je haar inzet voor de vereniging waardeert, reageer dan op het bericht dat in de club app staat door een like te geven of een reactie te plaatsen.

Vacature
Het voorgaande bericht houdt automatisch in dat er een vacature is ontstaan binnen de Communicatiecommissie. Deze commissie bestaat bij voorkeur uit drie personen en de werkzaamheden bestaan in het kort gezegd uit het in gezamenlijk overleg onderhouden van de website, het ledenadministratieprogramma, de club app en het daarmee gepaard gaande contact met de softwareleverancier. Net als veel andere verenigingen heeft HTV Berg & Dal gekozen voor AllUnited als softwareleverancier. Het softwarepakket is zeer gebruiksvriendelijk en er is geen specifieke technische kennis nodig, alleen een gezonde dosis enthousiasme.
Kortom, lijkt het je leuk om achter de schermen mee te werken aan het in de lucht houden van de digitale communicatiemiddelen voor de vereniging, meld je dan aan door een e-mail te sturen naar webredactie@htvbergendal.nl. Met z’n tweeën mag natuurlijk ook.

Hopelijk bevat een volgende Corona-update weer eens positief nieuws over de maatregelen.

We kunnen niet anders doen dan afwachten en ons aan de regels houden. Houd afstand en blijf gezond!

Namens het bestuur,
Jopi Bekker – van Vliet
voorzitter

 

Nieuws Overzicht