Baanonderhoud

Onderhoud park en banen
Als tennisvereniging Berg & Dal huren wij de tennisbanen van tennispark Berg & Dal.
Het tennispark is verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen en het park.
Afspraken hierover zijn vastgelegd in de Huurovereenkomst, die door vereniging en parkdirectie in gezamenlijk overleg is opgesteld en ondertekend. 
Er vindt regelmatig overleg plaats tussen een afvaardiging van het bestuur en de parkdirectie.

Baanbeheer
Medewerkers van het tennispark houden zich dagelijks bezig met onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben tevens de bevoegdheid om banen onbespeelbaar te verklaren als zij dit noodzakelijk achten.

Klachten en suggesties
Stuur een mail naar: klachten@htvbergendal.nl