Tennis bij HTV Berg&Dal

Er zijn verschillende mogelijkheden om te tennissen op het tennispark Berg & Dal. Je wordt lid van de gezelligste tennisvereniging van Den Haag, namelijk HTV Berg & Dal. Als je lid bent van de tennisvereniging kan je zeven dagen in de week op alle beschikbare banen tennissen. Tevens kan je deelnemen aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten. Hierbij kan je denken aan de recreantencompetitie, rackettrekken en diverse toernooien. Daarnaast hebben de leden de mogelijkheid om deel te nemen aan de KNLTB competitie.

Senioren

Alle leden van tennisvereniging HTV Berg & Dal zijn automatisch lid van de KNLTB en kunnen daarom meedoen aan competities en toernooien. Je kunt kiezen tussen:

  • een 12 maanden lidmaatschap
  • een 7 maanden lidmaatschap (van 1 april tot 1 november)
  • een part-time lidmaatschap
  • een kwartaal lidmaatschap

Junioren

Ook de juniorleden zijn automatisch lid van de KNLTB en kunnen daarom meedoen aan competities en toernooien. Voor juniorleden biedt HTV Berg & Dal alleen jaarlidmaatschappen.

Belangrijk

  • Bij een lidmaatschap dat tijdens het jaar begint wordt het contributiebedrag naar rato van het jaarbedrag verrekend.
  • 7-maands-leden kunnen buiten de periode 1 apr t/m 31 oktober niet meedoen aan verenigingsactiviteiten.
  • Parttime leden:Een parttime lidmaatschap kan worden aangegaan voor de ochtend: 09.00 – 12.00 uur of voor de middag: 12.00 – 15.00 uur. Parttime leden kunnen buiten hun eigen speeluren niet meedoen aan verenigingsactiviteiten als recreantencompetitie (zaterdag) en rackettrekken (maandag en vrijdagavond).
  • Kwartaalleden: kunnen buiten hun kwartaal niet meedoen aan verenigingsactiviteiten als recreantencompetitie (zaterdag) en rackettrekken (maandag en vrijdagavond). 
  • Ondersteunende leden zijn zij die de vereniging via een vast bedrag jaarlijks ondersteunen en met een KNLTB-pas aan Open toernooien kunnen deelnemen. U kunt niet mee doen aan andere tennisactiviteiten van de vereniging, maar wel aan door HTV Berg & Dal georganiseerde festiviteiten.
  • Houders van een ooievaarspas komen in aanmerking voor 50% korting met een maximum van € 150,- per jaar voor Senioren en een maximum van 100% voor Junioren (www.ooievaarspas.nl).

Tarieven:

Zomerlid EUR 297,50
seniorlid EUR 335,50
Jonge Senior EUR 252,50
junior lid EUR 172,50
minilid 7 tm 9 jaar EUR 82,50
minilid 4 tm 6 jaar EUR 27,50
senior lid middag   EUR 167,50
senior lid ochtend   EUR 217,50
ondersteunend lidmaatschap    EUR 72,50