Inschrijven en beŽindigen lidmaatschap

Het verenigingsjaar van HTV Berg & Dal loopt van 1 januari tot en met 31 december. Statutair is vastgelegd dat het opzeggen van het lidmaatschap dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaarInschrijven bij Haagse Tennisvereniging Berg & Dal.

Het is mogelijk om op elk moment van het jaar lid te worden van de Haagse Tennisvereniging Berg & Dal. Het lidmaatschap van de vereniging wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. De contributie wordt naar rato van het instapmoment berekend.

Lid worden? Vul dan het online inschrijfformulier in. Hierin wordt o.a. gevraagd om een digitale recente pasfoto (300 x 400 pixels) op te laden. Indien je de contributie maandelijks  per automatische incasso (m.u.v. mini’s 4 t/m 6 jaar en ondersteunende leden) wilt betalen download dan onderdaan deze pagina het machtigingsformulier. Indien je op het online inschrijfformulier aangeeft per automatische incasso te willen betalen ontvang je die na het inschrijven automatisch in je mailbox. Indien van toepassing het machtigingsformulier graag invullen en ondertekenen en deponeren in de brievenbus in de Brasserie.

Elk lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te hebben gezien, deze zijn gepubliceerd op de website bij het menu 'de vereniging'. 

Vragen over lid worden bij HTV Berg & Dal? Mail dan naar ledenadministratie@htvbergendal.nl 

Beëindigen lidmaatschap

U kunt uw opzegging uiterlijk vóór 1 december van het betreffende jaar schriftelijk indienen bij de ledenadministratie. Dit kan via een e-mail naar ledenadministratie@htvbergendal.nl of via de reguliere post (adres: Haagse Tennisvereniging Berg & Dal, p/a Daal en Bergselaan 11, 2565 AB, Den Haag).

Let op: uw opzegging is pas rechtsgeldig als u een bevestiging van uw opzegging heeft ontvangen. Opzeggingen die na 1 december binnenkomen worden niet geaccepteerd en u bent dan over het hele nieuwe verenigingsjaar contributie verschuldigd.

Het bestuur gaat er echter vanuit dat u een plezierig tennisjaar heeft gehad en zal ook het komende verenigingsjaar proberen om de gezelligheid en sportieve prestaties op ons tennispark te continueren!

Voor meer informatie kunt u ook de Statuten en het Huishoudelijk reglement raadplegen op onze website.

Downloads: