Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur van HTV Berg & Dal heeft Joosje van Heijningen bereid gevonden de rol van vertrouwenscontactpersoon (VCP) op zich te nemen.
Heb je iets meegemaakt of gezien dat niet oké is? Spreek je uit! Lees verder hoe je dat doet.

Wat is de vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon is hét laagdrempelig aanspreekpunt voor de vereniging rondom sociale veiligheid. Samen met het bestuur werkt de VCP aan preventie. Als het misgaat, dan weet je ons (het bestuur) te vinden voor ruggensteun.

Achtergrond vertrouwenscontactpersoon

Joosje van Heijningen werkt momenteel als ZZP-er in een psychologenpraktijk en heeft 35 jaar ervaring als Psycho Traumatherapeut en GZ-psycholoog binnen Parnassia. Zij heeft ruime ervaring met zowel kinderen als volwassenen.

Voor wie is de vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenspersoon is bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging betrokken is en kiest geen kant bij incidenten. De VCP is géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging. Een vertrouwenscontactpersoon luistert en denkt mee.

Wat is de taak van de vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon heeft bij ongewenst gedrag binnen de vereniging de taak een vereniginggerelateerde klacht in behandeling te nemen en alle inspanningen te verrichten om die klacht naar tevredenheid op te lossen. Het zogenaamd ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus ook binnen onze vereniging plaats vinden.

Welk ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag kan het sportplezier in hoge mate bederven. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

 • pesten en gepest worden
 • machtsmisbruik en verbale agressie
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten)
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag
 • de wijze waarop er met jou wordt omgegaan binnen de vereniging
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

Heb je als lid, vrijwilliger of gast van de vereniging last hebt van ongewenst gedrag? Neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon. Deze heeft dan als taak:

 • eerste opvang na een onprettige ervaring, door te luisteren en te sparren
 • nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
 • informatie over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures
 • begeleiding als je de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie
 • doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties

 Natuurlijk blijft bij het melden van een klacht en/of probleem de anonimiteit verzekerd, tenzij dit door de klager dan wel de wet anders wordt aangegeven.

Hoe werkt de vertrouwenscontactpersoon?

De VCP gaat in gesprek met het slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag. De VCP kan een melder ook koppelen aan een (externe) vertrouwenspersoon. Het verschil tussen deze twee rollen is dat een vertrouwenscontactpersoon alleen de beginfase van een traject verzorgt. De vertrouwenscontactpersoon kan de melder helpen bij het vervolgtraject.

Hoe neem ik contact op met de vertrouwenscontactpersoon?

Stuur een mail naar Joosje van Heijningen via joosjevanheijningen@hotmail.com

Natuurlijk hopen we dat het inschakelen van de vertrouwenspersoon niet nodig zal zijn, maar schroom niet dit wel te doen als daar aanleiding voor is.