Vertrouwenspersoon

Het bestuur van HTV Berg & Dal heeft een vertrouwenspersoon aangesteld.
Vertrouwenspersonen hebben bij ongewenst gedrag binnen de vereniging de taak een vereniging gerelateerde klacht in behandeling te nemen en alle inspanningen te verrichten om die klacht naar tevredenheid op te lossen. Het zogenaamd ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus ook binnen onze vereniging plaats vinden. Dergelijk gedrag kan het sportplezier in hoge mate bederven. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

• pesten en gepest worden;

• machtsmisbruik en verbale agressie;

• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;

• grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten);

• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag;

• de wijze waarop er met jou wordt omgegaan binnen de vereniging;

• iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

Indien je als lid, vrijwilliger of gast van de vereniging last hebt van ongewenst gedrag kunt je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon. Deze heeft dan als taak:

• eerste opvang na een onprettige ervaring, door luisteren en sparren;

• nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;

• informatie over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;

• begeleiding als je de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie;

• doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.

Uiteraard blijft bij het voorleggen van een klacht en/of probleem de anonimiteit gewaarborgd, tenzij dit door de klager anders wordt aangegeven. 
Het bestuur heeft Amy Immers-Lugtenburg (1975) bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Zij is moeder van 2 zoons en een stiefzoon, is werkzaam bij het Ministerie van Financiën als adviseur en sinds 2015 daarnaast ook aangesteld als vertrouwenspersoon binnen dit departement. Daarnaast is zij parttime zelfstandig ondernemer als transformationele coach. Haar oudste zoon speelt een aantal jaren in de jeugdselectie. 

Zij is bereikbaar via het e-mailadres vertrouwenspersoonbergendal@gmail.com. 
Indien dit noodzakelijk mocht blijken, zal een tweede vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. 

Uiteraard hopen we dat het inschakelen van de vertrouwenspersoon niet nodig zal zijn, maar schroom niet dit wel te doen als daar aanleiding voor is.