Lidmaatschap en Tarief 2022

Lid worden van HTV Berg & Dal

Op dit moment hanteert de vereniging een wachtlijst voor het  aannemen van nieuwe leden.
Het maximum aantal leden is gesteld op 1800. Doorgaans zegt een aantal leden aan het eind van het jaar het lidmaatschap op, dan ontstaat er mogelijk ruimte voor nieuwe instroom bij begin van het volgend jaar. Nieuwe leden worden in volgorde van aanmelding toegelaten.
Gezinsleden wonende op hetzelfde adres als een bestaand lid en oud-leden die minder dan 2 jaar geleden nog lid waren kunnen direct lid worden.

Het is altijd mogelijk om het 12maands-proeflidmaatschap onmiddelijk aan te gaan.

Hieronder vindt u een opsomming van de diverse vormen van lidmaatschap geldig voor het jaar 2022 van HTV Berg &  Dal  alsmede de tarieven die aan het betreffende lidmaatschap verbonden zijn. Inschrijven kan via deze website onder het menu 'lidmaatschap" 

Senioren (Vanaf 24 jaar)
1 jan t/m 31 dec
Ma t/m Vr 08.30 – 23.00 
zaterdag en zondag van 08.30 – 18.00 uur (of tot donker).
€320,-*

Zomerlidmaatschap (Vanaf 24 jaar)
1 april t/m 31 oktober
Ma t/m Vr 08.30 – 23.00 
zaterdag en zondag van 08.30 – 18.00 uur 
(of tot donker).
€280,-*

Daglidmaatschap (Vanaf 18 jaar)
1 jan t/m 31 dec 
Ma t/m Vr 09.00 – 18.00 en van 21.30 – 23.00 uur;
zaterdag en zondag van 15.00 – 18.00 uur (of tot donker).
€210,-*

Jonge senioren (18 t/m 23 jaar)
1 jan t/m 31 dec
Ma t/m Vr 08.30 – 20.00 
zaterdag en zondag van 08.30 – 18.00 uur (of tot donker).
€235,-*

Ondersteunende leden
1 jan t/m 31 dec
€ 55,-*

Junioren (10 t/m 17 jaar)
1 jan t/m 31 dec
Ma t/m Vr 08.30 – 19.00 
zaterdag en zondag van 08.30 – 18.00 uur (of tot donker).
€155,-*

Mini’s (7 t/m 9 jaar)
1 jan t/m 31 dec
€ 65, -*
Ma t/m Vr 08.30 – 19.00
zaterdag en Zondag van 08.30 – 18.00 uur (of tot donker).

Mini’s (4 t/m 6 jaar)
1 jan t/m 31 dec
€25,-*
Ma t/m Vr 08.30 – 19.00
zaterdag en Zondag van 08.30 – 18.00 uur (of tot donker).

12maands-proeflidmaatschap 
1 jan t/m 31 dec
Tennissen op zaterdag en zondag van 18.00 – 22.00 uur.
€ 100, =
Bijkomende kosten: verenigingsbijdrage € 10, - 

 *  Uitsluitend in combinatie met: KNLTB-lidmaatschap per jaar €18,50 . Tevens verzekering. Ook noodzakelijk voor deelname aan competitie en/of open toernooien en om af te hangen.

Toelichting:

 1. Een nieuw lidmaatschap wordt vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand gefactureerd.
 2. Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt de contributie naar rato van het jaarbedrag verrekend.
 3. De vereniging geeft er de voorkeur aan om de contributie per automatische incasso te innen. Dit kan via een automatische incasso van het gehele bedrag in één keer óf in meerdere maandelijkse termijnen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit op het digitale aanmeldformulier aangeven. Automatische incasso in meerdere maandelijkse termijnen is niet mogelijk voor de volgende categorieën: Mini’s 4 t/m 6 jaar, Ondersteunende leden en het Proeflidmaatschap. De contributie van deze categorieën kan wel in één keer per automatische incasso worden voldaan.
 4. Leden met een Zomer- of een Daglidmaatschap kunnen buiten de speelgerechtigde tijden en/of uren niet deelnemen aan verenigingsactiviteiten of competitie.
 5. Proefleden zijn geen lid van de vereniging en kunnen daarom niet deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Zij worden ook niet aangemeld als lid van de KNLTB, maar kunnen een verenigingspas ontvangen, waarmee eventueel een gravel-tennisbaan gereserveerd kan worden.
 6. Ondersteunende leden steunen de vereniging jaarlijks met een vast bedrag. Zij ontvangen een KNLTB-pas, waarmee zij indien gewenst aan open toernooien kunnen deelnemen. Buiten deze toernooien kunnen zij niet op het park tennissen en ook niet deelnemen aan verenigingsactiviteiten, zoals onderlinge toernooien en/of competitie..
 7. Houders van een ooievaarspas komen in aanmerking voor een korting van 50% met een maximum van € 150, = per jaar voor senioren en een korting van 100% voor junioren (www.ooievaarspas.nl).
 8. Als drie personen uit hetzelfde gezin lid zijn van de vereniging, wordt een korting van 10% over de laagste contributie verleend, indien de contributie via één familielid wordt voldaan (familiehoofd).
 9. Voor verdere vragen kunt u gebruik maken van het volgende e-mailadres: ledenadministratie@htvbergendal.nl.
 10. De kosten van het KNLTB-lidmaatschap worden jaarlijks door de KNLTB vastgesteld.
 11. Het verschil tussen een volledig jaarlidmaatschap en een zomerlidmaatschap is 40 euro. Voor deze 40 euro wordt de mogelijkheid om in de winter te spelen gecreëerd, in de winter is echter de beschikbaarheid van met name de gravelbanende wegens weersomstandigheden minder dan in de zomer,