Lidmaatschap en Tarief 2023

Lid worden van HTV Berg & Dal

Hieronder vind je een opsomming van de diverse vormen van lidmaatschap geldig voor het jaar 2023 van HTV Berg & Dal en de bijbehorende tarieven. Inschrijven kan via deze website onder het menu 'lidmaatschap" en dan via 'inschrijven jeugd' of 'inschrijven seniorlid'.

Senioren (vanaf 24 jaar)
1 jan t/m 31 dec
Ma t/m Vr 08.30 – 23.00 uur
zaterdag en zondag van 08.30 – 18.00 uur (of tot donker).
€320,-*

Zomerlidmaatschap (vanaf 24 jaar)
1 april t/m 31 oktober
Ma t/m Vr 08.30 – 23.00 uur
zaterdag en zondag van 08.30 – 18.00 uur 
(of tot donker).
€280,-*

Daglidmaatschap (vanaf 18 jaar)
1 jan t/m 31 dec 
Ma t/m Vr 09.00 – 18.00 uur en van 21.30 - 23.00 uur.
zaterdag en zondag van 15.00 – 18.00 uur (of tot donker).
€210,-*

Jonge senioren (18 t/m 23 jaar)
1 jan t/m 31 dec
Ma t/m Vr 08.30 – 23.00 uur
zaterdag en zondag van 08.30 – 18.00 uur (of tot donker).
€235,-*

Ondersteunende leden
1 jan t/m 31 dec
€ 55,-*

Junioren (10 t/m 17 jaar)
1 jan t/m 31 dec
Ma t/m Vr 08.30 – 19.00 uur
zaterdag en zondag van 08.30 – 18.00 uur (of tot donker).
€155,-*

Mini’s (7 t/m 9 jaar)
1 jan t/m 31 dec
€ 65, -*
Ma t/m Vr 08.30 – 19.00 uur
zaterdag en zondag van 08.30 – 18.00 uur (of tot donker).

Mini’s (4 t/m 6 jaar)
1 jan t/m 31 dec
€25,-*
Ma t/m Vr 08.30 – 19.00 uur
zaterdag en zondag van 08.30 – 18.00 uur (of tot donker).

*  Uitsluitend in combinatie met: KNLTB-lidmaatschap per jaar €19,50 . Tevens verzekering. Ook noodzakelijk voor deelname aan competitie en/of open toernooien en om af te hangen.

Toelichting:

 1. Het lidmaatschapstarief is als volgt opgebouwd:
  • Elk lid van de vereniging betaalt contributie aan de vereniging.
  • Daarnaast betaalt elk lid de KNLTB-bijdrage voor het KNLTB-lidmaatschap. De kosten van het KNLTB-lidmaatschap worden jaarlijks door de KNLTB vastgesteld. In 2023 is dit € 19,50.
  • De vereniging draagt de contributie af aan de parkdirectie met uitzondering van € 10 per lid. Hiervan worden de verenigingsactiviteiten betaald.
 2. Het verschil tussen een volledig jaarlidmaatschap en een zomerlidmaatschap is € 40. Dat betekent dat je voor € 40 kunt spelen in de winter. Houd er wel rekening mee dat in de winter de beschikbaarheid van met name de gravelbanen wegens weersomstandigheden minder is dan in de zomer.
 3. Door de KNLTB is bepaald dat leden worden ingedeeld in de leeftijdscategorie die zij in de loop van het jaar zullen bereiken. Bijvoorbeeld: een jeugdlid wordt 18 jaar op 31 augustus 2023. In dat geval wordt  met ingang van 1 januari 2023 niet meer beschouwd als junior (10 t/m 17 jaar), maar als jonge senior (18 t/m 23 jaar). Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën.”
 4. Een nieuw lidmaatschap wordt vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand gefactureerd.
 5. Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt de contributie naar rato van het jaarbedrag verrekend.
 6. De vereniging geeft er de voorkeur aan om de contributie per automatische incasso te innen. Dit kan via een automatische incasso van het gehele bedrag in één keer óf in meerdere maandelijkse termijnen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit op het digitale aanmeldformulier aangeven. Automatische incasso in meerdere maandelijkse termijnen is niet mogelijk voor de volgende categorieën: Mini’s 4 t/m 6 jaar en ondersteunende leden. De contributie van deze categorieën kan wel in één keer per automatische incasso worden voldaan.
 7. Leden met een Zomer- of een Daglidmaatschap kunnen buiten de speelgerechtigde tijden en/of uren niet deelnemen aan verenigingsactiviteiten of competitie.
 8. Ondersteunende leden steunen de vereniging jaarlijks met een vast bedrag. Zij ontvangen een KNLTB-pas, waarmee zij indien gewenst aan open toernooien kunnen deelnemen. Buiten deze toernooien kunnen zij niet op het park tennissen en ook niet deelnemen aan verenigingsactiviteiten, zoals onderlinge toernooien en/of competitie..
 9. Houders van een ooievaarspas komen in aanmerking voor een korting van 50% met een maximum van € 150 per jaar voor senioren en een korting van 100% voor junioren (www.ooievaarspas.nl).
 10. Als drie personen uit hetzelfde gezin lid zijn van de vereniging, wordt een korting van 10% over de laagste contributie verleend, indien de contributie via één familielid wordt voldaan (familiehoofd).
 11. Heb je nog vragen? Mail dan naar ledenadministratie@htvbergendal.nl.