Baanregels

 Regels voor het gebruik van de tennisbanen van HTV Berg & Dal 

Afhangen

 • Afhangen is altijd verplicht, dus ook als de banen niet bezet zijn.
 • Afhangen kan via het afhangbord op de club, via de App of via de website.
 • Een nieuwe reservering is pas mogelijk als de speeltijd van een eerdere reservering verstreken is.
 • De geldende regels voor afhangen staan op de pagina " Status Afhangen" .
 • Zorg er altijd ervoor dat je op tijd aanwezig bent als je een baan gereserveerd hebt.
 • Speel alleen op de baan die je gererserveerd hebt, en annuleer tijdig je reservering als je toch niet kan komen.


Gedrag op de baan
 

 • Heb je op een bepaalde tijd een baan gereserveerd, die op dat moment nog door anderen bezet is, wacht dan buiten het hek totdat de gereserveerde tijd is aangebroken. Ga in geen geval alvast de baan op terwijl er nog getennist wordt.
 • Het is niet gepast om op een naastgelegen baan een tennisbal te gaan halen die daarnaartoe gerold is, terwijl op die baan een game ann de gang is. Vraag vriendelijk of de bespelers van die baan de bal terug willen geven, maar wacht wel tot het spel daar stilligt.
 • Toon te allen tijde respect voor medespelers en tegenstanders. Verschillen van mening of misverstanden moeten op volwassen wijze uitgesproken kunnen worden.
 • Het is absoluut verboden om de (gravel-)banen te betreden als deze om welke reden dan ook in het afhangbord geblokkeerd zijn of op enig moment gesloten worden. Aanwijzingen van de baancommissaris of medewerkers van het park moeten altijd opgevolgd worden. Zie het schema van baancommissarissen bij het afhangbord.
 • Het is ouders of begeleiders van kinderen, m.u.v. coaches, niet toegestaan om tijdens een officiële wedstrijd advies, commentaar of kritiek te leveren. Alleen aanmoedigingen zijn toegestaan.


Slepen

 • Gravelbanen moeten gesleept worden, ie hiervoor de pagina Baaninfo>Banen Slepen

 
Schoenen en kleding 

 •  De tennisbaan mag alleen met tennisschoenen worden betreden. Andere schoenen hebben een te grof profiel onder de schoen, waarmee de baan kapot gemaakt wordt. In geval van twijfel kan een tennisleraar, een bestuurslid, de baancommissaris of een ander lid om advies gevraagd worden.
 • Het bestuur en de door de vereniging daartoe aangewezen leden (baancommissarissen) zijn te allen tijde gerechtigd een speler de toegang tot de tennisbanen te ontzeggen wanneer het schoeisel ongeschikt wordt bevonden.
 • Tennissen wordt gedaan in tenniskleding en niet in bijvoorbeeld een bermuda of spijkerbroek.


 Onderhoud banen

 • Als tennisvereniging Berg & Dal huren wij de tennisbanen van tennispark Berg & Dal.
  Het tennispark is verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen en het park.
  Afspraken hierover zijn vastgelegd in de Huurovereenkomst, die door vereniging en parkdirectie in gezamenlijk overleg is opgesteld en ondertekend.
  Er vindt regelmatig overleg plaats tussen een afvaardiging van het bestuur en de parkdirectie.
 • Voor een goed onderhoud van de gravelbanen is het tijdens het tennisseizoen (1 april – 31 oktober) noodzakelijk dat de banen regelmatig gesproeid worden. Dit gebeurt een aantal malen per dag, namelijk om 12.00 uur, om 14.30 uur en om 17.00 uur.
 • Vijf minuten voordat de sproeiers aangezet worden, gaat er een toeter. Vanaf dat moment heeft men nog vijf minuten de tijd om de baan te slepen (belangrijk!!) en deze te verlaten. Niet onmiddellijk reageren op het signaal van de toeter kan een nat pak opleveren.
 • De smashcourtbanen worden uiteraard niet gesproeid.
 • Bij regen moeten de gravelbanen onmiddellijk verlaten worden.
 • Als er tijdens regenval plassen zichtbaar worden op de smashcourtbanen, moeten deze banen onmiddellijk verlaten worden.

Baanbeheer

 • Medewerkers van het tennispark houden zich dagelijks bezig met onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben tevens de bevoegdheid om banen onbespeelbaar te verklaren als zij dit noodzakelijk achten.

Klachten en suggesties

 • Stuur een mail naar: klachten@htvbergendal.nl