Baanregels 2023

 Regels voor het gebruik van de tennisbanen van HTV Berg & Dal 

Afhangen

 • Afhangen kan via het afhangbord op de club, via de App of via de website en is altijd verplicht, dus ook als de banen niet bezet zijn.
 • De geldende regels voor afhangen staan op de pagina " Status Afhangen" .
 • Zorg er altijd ervoor dat je op tijd aanwezig bent als je een baan gereserveerd hebt.
 • Speel alleen op de baan die je gereserveerd hebt en annuleer tijdig je reservering als je toch niet kan komen.


Gedrag op de baan
 

 • Heb je op een bepaalde tijd een baan gereserveerd, die op dat moment nog door anderen bezet is, wacht dan buiten het hek totdat de gereserveerde tijd is aangebroken. Ga in geen geval alvast de baan op terwijl er nog getennist wordt.
 • Het is niet gepast om op een naastgelegen baan een tennisbal te gaan halen die daarnaartoe gerold is, terwijl op die baan getennist wordt. Vraag vriendelijk of de bespelers van die baan de bal terug willen geven, maar wacht wel tot het spel daar stilligt.
 • Er wordt niet gevloekt, gescholden, met rackets gesmeten of ander ongewenst gedrag vertoond.
 • Toon te allen tijde respect voor medespelers en tegenstanders. Verschillen van mening of misverstanden moeten op volwassen wijze uitgesproken kunnen worden.
 • Het is absoluut verboden om de (gravel-)banen te betreden als deze om welke reden dan ook in het afhangbord geblokkeerd zijn of op enig moment gesloten worden. Aanwijzingen van de baancommissaris moeten altijd opgevolgd worden. Zie het schema van baancommissarissen bij het afhangbord.
 • Het is ouders of begeleiders van kinderen, m.u.v. coaches, niet toegestaan om tijdens een officiële wedstrijd commentaar of kritiek te leveren, dan wel advies te geven. Alleen aanmoedigingen zijn toegestaan.
 • Gooi of sla geen oude ballen het bos in! Bij het afhangbord staat daarvoor een ton. Deze wordt regelmatig opgehaald om oude ballen te recyclen.
 • Zet bij het verlaten van de baan het scorebord op 0-0 en ruim je afval op. 


Slepen

 • Na afloop van de speeltijd is het noodzakelijk om de gravelbanen te slepen met de daar aanwezige sleepnetten. De gravelbanen moeten volledig gesleept worden, d.w.z. van hek tot hek en van hek of talud tot goot of tot het midden van de naastgelegen baan. Kortom, de gravelbanen moeten 100% gesleept worden.
 • De gravelbanen 9 t/m 16 en de smashcourtbanen 17 t/m 20 moeten na het spelen gesleept worden. Dit is nodig om de gravelbanen veilig en goed bespeelbaar te houden.
 • De gravelbanen moeten altijd gesleept worden, zelfs als de volgende bespelers van de baan zeggen dat het niet nodig is.
 • De gravelbanen moeten altijd gesleept worden, dus ook als je ’s avonds als laatste de baan verlaat.
 • De netten moeten na het slepen zo worden neergelegd dat ze geen gevaar voor de spelers vormen.

 
Schoenen en kleding 

 • De tennisbaan mag alleen met tennisschoenen worden betreden. Andere schoenen hebben een te grof profiel onder de schoen, waarmee de baan kapot gemaakt wordt. In geval van twijfel kan een tennisleraar, een bestuurslid, de baancommissaris of een ander lid om advies gevraagd worden.
 • Het bestuur en de door de vereniging daartoe aangewezen leden (baancommissarissen) zijn te allen tijde gerechtigd een speler de toegang tot de tennisbanen te ontzeggen wanneer het schoeisel ongeschikt wordt bevonden.
 • Tennissen wordt gedaan in tenniskleding en niet in bijvoorbeeld een bermuda of spijkerbroek.


 Onderhoud banen

 • Voor een goed onderhoud van de gravelbanen is het tijdens het tennisseizoen (1 april – 31 oktober) noodzakelijk dat de banen regelmatig gesproeid worden. Dit gebeurt een aantal malen per dag, namelijk om 12.00 uur, om 14.30 uur en om 17.00 uur.
 • Vijf minuten voordat de sproeiers aangezet worden, gaat er een toeter. Vanaf dat moment heeft men nog vijf minuten de tijd om de baan te slepen (belangrijk!!) en deze te verlaten. Niet onmiddellijk reageren op het signaal van de toeter kan een nat pak opleveren.
 • De smashcourtbanen worden niet gesproeid. Dit is niet nodig.
 • Bij regen moeten de gravelbanen onmiddellijk verlaten worden.
 • Als er tijdens regenval plassen zichtbaar worden op de smashcourtbanen, moeten deze onmiddellijk verlaten worden.