Contact

Haagse Tennisvereniging Berg & Dal
Speellocatie: Daal en Bergselaan 11
2565 AB Den Haag
Email: info@tennisparkbergendal.nl
Postadres: Laan van Meedervoort 1519, 2555 BP  Den Haag
Bank: NL96 INGB 000 225 2475 t.n.v. Haagse  Tennisvereniging Berg en Dal

Vragen over lidmaatschap (ledenadministratie):
ledenadministratie@htvbergendal.nl

Vragen over facturen en betalingen (penningmeester):
penningmeester@htvbergendal.nl

Vragen aan de voorzitter:
voorzitter@htvbergendal.nl

Vragen over de website, ClubApp of laddercompetitie:
webredactie@htvbergendal.nl

Vragen over competitie (senioren)/technische commissie:
competitie@htvbergendal.nl

Vragen over jeugd(beleid) competitie en activiteiten, Jeugdcommissie:
jeugd@htvbergendal.nl

Vragen over Tenniskids:
tenniskids@htvbergendal.nl

Vragen van nieuwe leden (nieuwe ledencommissie):
nieuweleden@htvbergendal.nl

Vragen over activiteiten (activiteitencommissie):
activiteiten@htvbergendal.nl

Sponsorcommissie:
sponsor@htvbergendal.nl

Klachten/opmerkingen/ideeën/suggesties:
klachten@htvbergendal.nl

Voel je je gekwetst door uitingen op ClubApp of discussie op tennisbaan (Fair Play commissie):
fairplay@htvbergendal.nl

Vragen over tennislessen en de tennisschool:
info@vanhaltennis.nl