Contact

Algemene informatie: 

Haagse Tennisvereniging Berg & Dal
info@htvbergendal.nl
NL96 INGB 000 225 2475 t.n.v. HAAGSE TENNISVERENIGING BERG EN DAL.

Vragen over lidmaatschap (ledenadministratie):ledenadministratie@htvbergendal.nl

Vragen over facturen en betalingen (penningmeester):
penningmeester@htvbergendal.nl

Vragen aan de voorzitter:
voorzitter@htvbergendal.nl 

Vragen over de website, clubapp of laddercompetitie:
webredactie@htvbergendal.nl

Vragen over competitie (senioren)/technische commissie:
competitie@htvbergendal.nl

Vragen over jeugd(beleid) competitie en activiteiten, Jeugdcommissie:
jeugd@htvbergendal.nl

Vragen over Tenniskids:
tenniskids@htvbergendal.nl

Vragen van nieuwe leden (nieuwe ledencommissie):
nieuweleden@htvbergendal.nl

Vragen over activiteiten (activiteitencommissie):
activiteiten@htvbergendal.nl

Sponsorcommissie:
sponsor@htvbergendal.nl

Klachten/opmerkingen/ideeën/suggesties:
klachten@htvbergendal.nl

Commisise Coordinator
commissiecoordinator@htvbergendal.nl

Vragen over tennislessen en de tennisschool:
info@tennisschoolbergendal.nl

Tennispark Berg & Dal

Adres
Daal en Bergselaan 11
2565 AB Den Haag
info@tennisparkbergendal.nl
Lokatie op Google Maps

Tennisbanen 
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 23.00 uur. 
zaterdag en zondag van 09.00 tot donker.  

Kantoor en tennisshop  070 - 325 13 33
maandag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00  uur.

Brasserie & Sportcafe 070 - 368 14 92
Reserveren gewenst:  070 - 368 14 92 /  325 13 33

Informatie over feesten, partijen, vergaderingen, lunch en diner:
horeca@tennisparkbergendal.nl