Recreatieve Toernooien

 

De activiteitencommissie organiseert het hele jaar recreatieve toernooien.

 

Er is elk jaar altijd het traditionele openings- en sluitingstoernooi.

 

Verder zijn er toernooien met een thema, zoals afgelopen jaar bijvoorbeeld het “Wimbledon”- en “Valentijns”-toernooi.

En er zijn toernooien gericht op delen van de leden, zoals bijvoorbeeld afgelopen jaren het “50-plus”- en “ouder-kind”-toernooi.

 

Informatie over een komend toernooi wordt gepubliceerd via de website, App of via email