Recreatieve Toernooien

De activiteitencommissie organiseert het hele jaar recreatieve toernooien. Er is elk jaar altijd het traditionele openings- en sluitingstoernooi. Verder zijn er toernooien met een thema, zoals afgelopen jaar bijvoorbeeld het “Wimbledon”- en “Valentijns”-toernooi. En er zijn toernooien gericht op delen van de leden, zoals bijvoorbeeld afgelopen jaren het “50-plus”- en “ouder-kind”-toernooi.

  •  Openingstoernooi zondag 24 maart 2024
  • Wimbledon toernooi zondag 7 juli 2024
  • Ouder-Kind Toernooi (4 - 17 jaar, rood, oranje, groen, geel) zondag 7 juli 2024
  • 50+ toernooi vrijdag 20 september 2024

Informatie over een komend toernooi wordt gepubliceerd via de website, App of via e-mail

Openingstoernooi 2024