Afspraken HTV Berg & Dal en Tennispark Berg & Dal

De Haagse Tennisvereniging Berg & Dal is in verenigingsverband de enige gebruiker van Tennispark Berg & Dal.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst tussen en vereniging en het park is goedgekeurd op de ALV van 2020 en (na inlog in de website) te downloaden van de pagina Vereniging->Afspraken Vereniging en Park

Overige gebruikers van de tennisbanen
Naast de tennisvereniging worden de tennisbanen gebruikt door:

  • Tennisschool Berg &Dal.
  • Huurders van een tennisbaan met een z.g. “vast contract". Dit is een contract voor wekelijkse baanhuur voor onbepaalde tijd, d.w.z. tot de huurder het contract opzegt. Met de parkdirectie is overeengekomen dat er geen nieuwe contracten meer worden afgesloten.
  • Incidentele huurders (zgn "losse baanhuur") van een tennisbaan die tijdens de daluren een tennisbaan kunnen huren voor de duur van één uur, indien er voor het gevraagde tijdstip tennisbanen beschikbaar zijn. De verhuurde banen zijn uitsluitend gravelbanen.

De vereniging, de tennisschool en de parkdirectie hebben afspraken gemaakt over de verdeling van het gebruik van het aantal banen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen enerzijds het gebruik als alle banen bespeelbaar zijn en anderzijds het gebruik van alleen de smashcourtbanen in geval van onbespeelbaarheid van de gravelbanen.

Horeca
De Bistro wordt geëxploiteerd door een commercieel horecabedrijf, dat volledig los staat van de vereniging. De vereniging ontvangt geen inkomsten uit de horeca en er is geen sprake van “bardienst” door de leden.

Financiële afspraken tussen vereniging en parkdirectie
Elk lid van de vereniging betaalt contributie aan de vereniging, alsmede een KNLTB-bijdrage voor het KNLTB-lidmaatschap. De vereniging draagt de contributie af aan de parkdirectie met uitzondering van 10 euro per lid, waaruit de verenigingsactiviteiten bekostigd worden.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt de penningmeester verantwoording af over de besteding van het jaarlijkse budget en de afdracht aan het park.

Onderhoud park en banen
Het grootste deel van de contributie inkomsten wordt dus afgedragen aan de parkdirectie, welke de verplichting heeft de banen en de verlichting te onderhouden volgens KNLTB-normen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de Huurovereenkomst, die door vereniging en parkdirectie in gezamenlijk overleg is opgesteld en ondertekend. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen een afvaardiging van het bestuur en de parkdirectie. 

Baanbeheer
Medewerkers van het tennispark houden zich dagelijks bezig met onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben tevens de bevoegdheid om banen onbespeelbaar te verklaren als zij dit noodzakelijk achten.