Afhangen en verlichting

Als vereniging bieden wij de mogelijkheid om de tennisbanen via de club app of via de website. De reservering dient op het park bevestigd te worden met de  KNLTB-pas, zie onderaan deze pagina hoe dit precies werkt.
Smashcourtbanen kunnen 48 van te voren gereserveerd worden, gravelbanen 24 uur van te voren.

Je kunt maar één reservering tegelijk open hebben staan. Een nieuwe reservering is pas mogelijk als de speeltijd van de eerdere reservering verstreken is.

Het afhangsysteem wordt beheerd vanuit de webredactie (webredactie@htvbergendal.nl).

Openingstijden en verlichting (door de week)

 • Park open vanaf 08.15, eerste afhangtijd om 08.30 uur, sluitingstijd van het park om 23:00 uur.
 • Vanaf 22:00 uur zal de verlichting uitgezet worden op de banen 5 t/m 14. 
 • De verlichting op de banen 1 t/m 4 en 17 t/m 20 zal wel tot 23.00 uur blijven branden. 

Openingstijden en verlichting (weekend)

 • Park open vanaf 08.15 uur, eerste afhangtijd om 08.30 uur.
 • De banen 1 t/m 16 zijn tot 18.00 uur (in de winter tot donker) af te hangen; bij voldoende daglicht mag hier na 18.00 uur doorgespeeld worden tot het donker wordt. 
 • De banen 17 t/m 20 zijn tot 22.00 uur geopend en verlicht, uitsluitend voor de 12-maands proefleden

Speeltijden:

 • Enkelspel 30 minuten, dubbelspel 3 of 4 spelers 60 minuten; afhangen op het hele en halve uur.
 • In het weekend na 15:00 uur: enkelspel 45 minuten, dubbelspel met  3 of 4 spelers 60 minuten.
 • Een experiment om door de week wat meer ruimte te geven aan enkelspelers:
 • Op de smashcourtbanen 1 en 19 kan van 13.00 - 17.30 uur en na 21.30 uur voor zowel enkel als dubbel 45 minuten worden afgehangen.
 • Op de gravelbanen 11 en 14 kan van 13.00 - 14.30 uur en na 21.30 uur voor zowel enkel als dubbel 45 minuten worden afgehangen.
 • Om het bovenstaande te kunnen realiseren binnen de mogelijkheden van het afhangbord, is het noodzakelijk gebleken de afhangtijden 1 of 2 minuten te verschuiven ten opzichte van de hele kwartieren.

Bevestigen met de spelerspas

 • Elke tennisbaan die online gereserveerd is, moet bij aankomst op het tennispark bevestigd worden met de KNLTB-passen van de spelers op wiens naam de baan gereserveerd is.
 • Bevestiging van de gereserveerde baan is mogelijk door de KNLTB-pas door de scanner van het afhangbord te halen met de magneetstrip van de pas links.
 • Bij enkelspel moeten beide spelers de pas door de scanner halen.
 • Bij dubbelspel (vier spelers) moeten drie van de vier spelers hun pas door de scanner halen.
 • Bij dubbelspel (drie spelers) moeten alle drie de spelers hun pas door de scanner halen.
 • Bevestigen kan vanaf  1 uur voor aanvang van de gereserveerde tijd.
 • Spelers hoeven niet tegelijkertijd te bevestigen, pas wanneer de laatste speler zijn pas doorgehaald heeft is deze bevestigd.
 • Bevestiging van de baan in het afhangbord is mogelijk tot 1 minuut VOOR aanvang van de gereserveerde tijd.
 • Is dit 1 minuut voor begin van de gereserveerde niet door het benodigde aantal spelers gedaan, dan kan de baan door andere spelers worden overgenomen, deze andere spelers hebben dan recht op de baan, het afhangbord is leidend!
 • Als er na de aanvang van de gereserveerde tijd niet bevestigd is, en de baan NIET overgenomen is, dan is de reservering niet meer zichtbaar in de App, maar kan op het afhangbord nog WEL bevestigd worden.
 • Als er na de aanvang van de gereserveerde tijd niet bevestigd is, en de baan WEL overgenomen is, dan  kan tot afloop van de gereserveerde tijd NIET een andere baan gereserveerd worden, dus kom op tijd!