Inschrijving Voorjaarscompetitie 2019 geopend

Er kan worden ingeschreven voor de Voorjaarscompetitie 2019. Er zijn meer soorten competities mogelijk. De KNLTB heeft de competitievormen van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd (de landelijke zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gebleven). Lees hierover in de bijlage.

Het volledig ingevulde formulier met 1e en 2e keus kan vóór 9 december 2018 worden gemaild naar:

competitie@htvbergendal.nl

Sluitingsdatum: 9 december 2018

Downloads: