Corona update

Zoals vorige week al gehoopt, wordt er op Tweede Pinksterdag een belangrijke stap gezet in de terugkeer naar het leven zoals het voor de coronacrisis was. De horeca gaat vanaf die dag om 12.00 uur weer open. Een moment waar we lang naar hebben uitgekeken. In deze update informeren we jullie over de gevolgen die dat heeft voor onze vereniging, maar zoals inmiddels gebruikelijk beginnen we met een korte terugblik.

 Hoe is de afgelopen week verlopen?

 -          De jeugd heeft de afgelopen tijd kunnen tennissen dankzij de inzet van de park- en tennisschoolmedewerkers, maar vooral ook doordat enkele tientallen vrijwilligers van de vereniging zich beschikbaar hebben gesteld als toezichthouder. Het bestuur wil iedereen, die meegeholpen heeft het jeugdtennis in goede banen te leiden, hartelijk bedanken. Ook de kinderen en jongeren krijgen een compliment voor het nauwkeurig opvolgen van de regels. Het is allemaal prima verlopen.

Wat staat ons te wachten?

-          Zoals in de aanhef van deze update al aangegeven, zal het vanaf a.s. maandag 1 juni, 12.00 uur ’s middags, weer mogelijk zijn om na (of voor) het tennissen een consumptie te gebruiken op het terras. Ook dit gaat niet zoals jullie voorheen gewend waren. De horeca mag weer open onder strikte voorwaarden die opgesteld zijn door de Horecabond Nederland en dat zijn er niet weinig. Lees verder bij “Bericht van parkdirectie en horeca”.

 -          Het toezicht op onze jeugdleden aan het toegangshek wordt vanaf 1 juni beëindigd. Wel moeten alle kinderen op de afgesproken plaatsen blijven wachten tot de tennisleraar hen komt halen en blijft ook het handenwassen voor de tennisles verplicht.

-          Het bestuur heeft besloten om met ingang van a.s. maandag de speelmogelijkheid weer terug te draaien naar de situatie vóór corona, in die zin dat meerdere keren per dag reserveren weer mogelijk wordt, zodat iedereen (enkel- en dubbelspel) na het spelen nogmaals digitaal kan reserveren. De speeltijd blijft een half uur voor enkelspel en een uur voor dubbelspel.

Het afhangbord op het park blijft voorlopig nog gesloten. Wie afgehangen wordt en graag wil door tennissen moet via de app een nieuwe baan reserveren. Als je niet afgehangen wordt, hoef je de baan niet te verlaten en kun je gewoon door tennissen.

Nieuws overzicht