Bestuursupdates

Nieuwjaarsgroet

Beste Allemaal,

Het uitwisselen van nieuwjaarswensen is meer dan een formele traditie; het is een stukje hartverwarmende magie die we elk jaar weer beleven. Deze mooie gewoonte stamt uit vervlogen tijden, toen mensen samenkwamen om het nieuwe jaar te vieren, vol hoop en goede voornemens. Het was een manier om de goden gunstig te stemmen, elkaar geluk te wensen en een frisse start te maken. Door de eeuwen heen is deze traditie geëvolueerd, maar de kerngedachte blijft hetzelfde: het is een moment van verbondenheid, een kans om vreugde, gezondheid en beste wensen te delen met mensen om ons heen.

Zo ook wij als bestuur van HTV Berg & Dal nu 2023 achter ons hebben gelaten en met plannen en doelen 2024 in gaan, we met deze nieuwjaarswensen een lichtpuntje kunnen zijn, een brug van het oude naar het nieuwe, vol goede verwachtingen en het zoeken naar verbinding en vasthouden aan positiviteit.

Wij wensen jullie een voorspoedig, gezond en vooral sportief 2024.

Ronald Brabers
voorzitter

Verslag Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Het verslag van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 18 december is gepubliceerd op het besloten gedeelte van one website , ga naar het menu Vereniging->Documenten Download.

Het bestuur maakt van de gelegenheid gebruik om te reageren op reacties van leden over het houden van de nieuwjaarsreceptie op Berg &Dal.
Er is voor deze locatie gekozen om een waardevolle traditie niet verloren te laten gaan.
Een boycot van het Sportcafé behoort niet tot de maatregelen die zijn voorgesteld of  waarvoor het bestuur mandaat heeft gekregen vanuit de BALV.
Er zal dan ook geen andere locatie gezocht gaan worden. Het staat ieder individueel lid uiteraard vrij zelf te besluiten of hij/zij zij de nieuwjaarsreceptie wil bezoeken.

Het bestuur wenst alle leden prettige feestdagen, een goede jaarwisseling en een sportief 2024.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2024

We nodigen de leden uit met ons op 2024 te proosten en zo een sportief jaar in te luiden.

Wanneer:
zaterdag 6 januari 2024 van 16:00 tot 18.00
Locatie: Tennispark Berg en Dal, Sportcafe

In verband met cateringsverplichtingen willen we uiterlijk 3 januari weten wie zullen komen.

Meld je aan
 via de Clubapp. Ga naar Menu> Aanmelden Nieujaarsreceptie> Zoek de juiste week op (week 1). Vink aan dat je erbij bent. Je aanmelding is zichtbaar voor iedereen. 

Het Bestuur

PS: voor de vrijwilligers 2023 die NIET aan het vrijwilligersdiner konden meedoen, hebben we nog een presentje klaar liggen!.

Terugblik Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Gisteravond heeft in de prachtige nieuwe en ruime kantine van korfbalvereniging Achilles de Bijzondere Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.
Op een druk bezochte vergadering met meer dan 170 leden zijn de door het bestuur ingebrachte thema’s besproken en hebben de leden hun mening,  adviezen en mandaat aan het bestuur gegeven. De moderator leverde grote bijdrage aan ordelijk verloop van de vergadering, waarvoor dank.
Het verslag van de vergadering wordt nu gemaakt en zal zodra deze af is beschikbaar gesteld worden via de website.
Het bestuur gaat verder volgens de aangegeven richting. Het bestuur dankt alle aanwezige leden voor hun  constructieve- en kritische inbreng, en wenst alle leden van de vereniging prettige feestdagen!

Agenda Bijzondere Algemene Ledenvergadering

De agenda van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 18 december is als volgt:

1: Opening, opzet en doel vergadering.

2: Schets ontwikkelingen afgelopen periode.

3: Thema's: 

  • Tennisschool.
  • Ledental.
  • Indexering.
  • Kleedkamers.

4: Pauze.

5: Standpunt leden.

6: Vervolgacties/stappen.

7: Rondvraag en sluiting.

Lokatie Bijzondere Algemene Ledenvergadering

De Bijzondere Algemene Ledenvergadering zal  gehouden worden in het clubhuis van de korfbalvereniging Achilles.
Het adres is  Pomonaplein 71, er is daar zeer beperkte parkeerruimte.
De vergadering zal worden begeleid door een externe moderator.

Uitnodiging Ledenvergadering 18 december

Het bestuur van Berg & Dal nodigt alle leden van HTV Berg & Dal uit voor een Buitengewone Algemene Leden Vergadering
Datum: maandag 18 december 2023
Tijd: 19.30-22.00 uur 
De locatie: wordt later bekend gemaakt.

Lees meer

In memoriam Sander Husti

Op vrijdagmiddag 10 november 2023 is volkomen onverwachts onze vriend Sander Husti overleden. Sander was thuis aan het klussen met een vriend toen hij plotseling onwel werd. Hij is 59 jaar geworden.

Lees meer

Opzeggen lidmaatschap vóór 1 december 2023

Wat betreft recente ontwikkelingen over het verdwijnen van de kleedkamers en Tennisschool Berg & Dal, heeft het bestuur wederom bij de parkeigenaar nadrukkelijk aangedrongen op overleg. Tot op moment van dit bericht hebben we nog geen reactie ontvangen.

Update vrijdagmiddag 16.00: er is inmiddels een overleg gepland.

Wil je je lidmaatschap per 1 januari 2024 opzeggen? Geef dit dan vóór 1 december aanstaande per mail door via ledenadministratie@htvbergendal.nl.

Zeg je op uit onvrede over de recente ontwikkelingen en twijfel je, geef dat dan aan in dezelfde e-mail. Wil je je toch weer aanmelden als er meer duidelijkheid is over de stand van zaken voor 2024? Weet dan dat jouw aanmelding voor het jaar 2024 met voorrang op nieuwe leden wordt verwerkt.

Update bestuur

Het bestuur begrijpt dat emoties een belangrijke rol spelen na het onverwachte nieuwsbericht van de Tennisschool , maar uitingen via de ClubApp mogen niet  kwetsend zijn. 
Het bestuur is op dit moment zeer intensief bezig beeld te krijgen van de ontstane situatie en probeert in gesprek te komen met de parkeigenaar en te pogen om een aantal voor ons lopende en fundamentele issues op te lossen.  Het bestuur zal hierover binnenkort de leden op de hoogte brengen dan wel consulteren. Tot dan de oproep om even de kalmte te bewaren.

Reactie bestuur op bericht tennisschool

Het bestuur van de vereniging is geschokt en verbijsterd door het opzeggen van de overeenkomst met de tennisschool. We zijn het volledig eens met de woedende reacties die jullie nu massaal op Deel je moment geven. Opnieuw is hier sprake van een eenzijdige actie van de parkeigenaar. Wij hebben voortdurend aangedrongen op overleg op dit gebied nadat wij op de hoogte kwamen van deze op handen zijnde beslissing, maar de parkeigenaar heeft dat tot op heden stelselmatig geweigerd. De vereniging is hier dus niet in gekend ondanks de grote betekenis die de tennisschool voor onze vereniging heeft, voor onze leden die tennisles hebben en met name voor de begeleiding van de jeugd. Het bestuur is solidair met Kim en Koos. Het bestuur komt op korte termijn met een uitgebreidere reactie.

Reactie bestuur op bericht sluiting kleedkamers

Op het nieuwsbericht dat per direct de kleedkamers niet meer beschikbaar zijn, is door velen van jullie terecht met onbegrip gereageerd. Wij als bestuur waren ook onaangenaam verrast door deze eenzijdige beslissing van de parkeigenaar. En zijn hiervan niet vooraf op de hoogte gesteld.

De beloofde ‘portacabins’ zijn er momenteel nog niet en het is nog niet met ons gedeeld wanneer deze zullen komen. Helaas zijn we continue in een moeizaam gesprek met de parkeigenaar hierover.

Kleedkamers eerste verdieping verdwijnen

 Met ingang van maandag 6 november maken de kleedkamers op de eerste verdieping in het sportcafé plaats voor privé-woonruimte. Dat betekent dat je vanaf maandag geen gebruik meer kan maken van de kleedkamers op de eerste verdieping.
Wil je je omkleden op het park? Binnenkort komen er bij baan 1 tijdelijke mobiele cabines (kleedkamer) met douches en toiletten, voor dames en voor heren.
Zodra er meer bekend is, laten we je dit weten.

Stop uitgifte ledenpassen

De KNLTB stopt per 1 januari 2024 met het uitgeven van de plastic ledenpassen. De plastic ledenpas met magneetstrip is namelijk verouderd. Daar waar je voorheen voor bepaalde zaken een fysieke pas nodig had, is dat nu niet meer zo. Met de komst van de digitale ledenpas in 2021 is de digitale variant duurzamer, direct zichtbaar en flexibeler als er aanpassingen zijn. Dit betekent dat onze vereniging vanaf dat moment aan nieuwe leden geen ledenpas meer verstrekt. Ook kunnen huidige leden vanaf dat moment geen nieuwe of vervangende ledenpas aanvragen.

Omdat alle toepassingen van de ledenpas nu al via de ClubApp mogelijk zijn, heeft onze vereniging besloten om al per 1 november te stoppen met het uitgeven van nieuwe ledenpassen. Lees verder wat dat voor jou betekent.

Lees meer

Nieuw bestuurslid Erik-Jan Warnars

Onze tennisvereniging heeft een nieuw bestuurslid erbij! Met ingang van vandaag is Erik-Jan Warnars toegetreden tot het bestuur van tennisvereniging Berg en Dal.

We zijn erg blij met de benoeming van Erik-Jan als bestuurslid. Hierdoor wordt een coördinerende taak uitgevoerd die de afgelopen tijd te weinig aandacht heeft gekregen. Erik-Jan gaat zich namelijk vooral richten op de communicatie met en coördinatie van alle commissies die actief zijn binnen onze vereniging. Met name die commissies die niet in het bestuur zijn vertegenwoordigd, zoals de activiteiten-,  nieuwe leden- en sponsorcommissie. Ook wordt hij de contactpersoon met de horeca.

Een ander voordeel van deze uitbreiding van het bestuur tot 7 personen is dat we hiermee ook voldoen aan de bepaling in onze statuten dat het bestuur moet bestaan uit een oneven aantal personen.

De benoeming van Erik-Jan moet nog formeel bekrachtigd worden in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Tot die tijd draait Erik-Jan al mee als volwaardig bestuurslid.

We wensen Erik-Jan veel succes en plezier in zijn nieuwe rol!

 
Lees meer

Update: baanreservering bevestigen via QR-code

Update: baanreservering bevestigen via QR-code
Sinds vorige week is het mogelijk om een vanuit de ClubApp gemaakte baanreservering te bevestigen met de QR-code: ook vanuit de ClubApp, maar dan door het scannen van een QR-code op het afhangbord. Sinds vorige week zijn er een paar kleine aanpassingen, lees verder hoe het reserveren met de QR-code werkt.

Lees meer

Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur van HTV Berg & Dal heeft Joosje van Heijningen bereid gevonden de rol van vertrouwenscontactpersoon op zich te nemen.

Heb je iets meegemaakt of gezien dat niet oké is? Spreek je uit!

Lees meer op deze pagina.

Lees meer

Bladeren ruimen: oproep vrijwilligers

Help mee bladeren ruimen voor een veilige tennisbaan! 
De groundsman verzorgt het hele jaar onderhoud aan de banen met hulp van een paar vrijwilligers. Nu zou het heel fijn zijn voor hen als de leden een extra handje helpen vanaf oktober tot half december  om de banen bladvrij te maken. Hiermee maak je jezelf en de andere leden ook blij, want dan kunnen we allemaal weer veilig tennissen.

Lees meer

Nieuw: baanreservering bevestigen via QR-code

Nieuw: baanreservering bevestigen via QR-code
Vanaf nu is het mogelijk om een vanuit de ClubApp gemaakte baanreservering te bevestigen met de QR-code: ook vanuit de ClubApp, maar dan op het park.

Lees verder hoe je dit eenvoudig doet.

Lees meer

Kom ook ons Topteam aanmoedigen!

Met de US Open achter de rug, kun je binnenkort toptennis live bekijken en wel op ons eigen tennispark Berg en Dal! Hoe leuk is dat? Vanaf zaterdag 16 september speelt ons hoogst spelende team in de KNLTB Najaarscompetitie 2023, bestaande uit Haagse spelers met een rating tussen 1,1 en 6,0. Ze komen uit in Gemengd 17+ op zaterdag in de Topklasse-afdeling 1. Dit Topteam vertegenwoordigt onze vereniging en ze zouden het fantastisch vinden als wij ze tijdens de wedstrijden komen aanmoedigen. Komen jullie ook kijken?

Lees meer

Nieuwe start rackettrekken maandagavond

De zomervakantie is weer voorbij en ondertussen hebben we nieuwe vrijwilligers gevonden voor het rackettrekken op de maandagavond. Goed nieuws dus! Zij zullen in toerbeurten de indeling verzorgen van het rackettrekken op de maandagavond. Om het rackettrekken in betere banen te leiden, maken we vanaf maandag 4 september gebruik van een afhangbord en je spelerspas/kaartje. Benieuwd hoe dat werkt? Lees hier verder.

 

Update gravelbanen inclusief nieuwe sleepinstructie

In samenwerking met de KNLTB heeft onlangs een externe specialist de staat van de toplaag van de gravelbanen 9 tot en met 14 gecontroleerd. Dit gebeurde op verzoek van het bestuur van onze tennisvereniging vanwege de ontvangen klachten over de kwaliteit van deze banen in de afgelopen periode. Wij vinden het erg belangrijk dat onze tennisbanen veilig en goed bespeelbaar zijn, vandaar dat wij deze banenscan lieten uitvoeren.

Wat is hier uitgekomen?
Goed nieuws: alle gravelbanen zijn veilig en bespeelbaar. Wat betreft het prepareren en onderhouden van de gravelbanen zijn adviezen afgegeven aan de parkeigenaar ter verbetering, specifiek gericht op gravelbanen onder afschot, zoals wij die hebben. Dat wil zeggen dat onze banen licht schuin liggen om het regenwater naar de goten af te voeren. De adviezen richten zich zowel op de levensduur op de middellange termijn als op de kwaliteit van de banen. De parkeigenaar is inmiddels met de adviezen aan de slag gegaan, wat betekent dat banen soms wat langer geblokkeerd worden voor onderhoud.

Wat kun jij als lid doen?
Om de banen goed bespeelbaar en veilig te houden ligt er naast die van de parkeigenaar ook bij onze vereniging en onze leden een belangrijke rol.

Nieuwe sleepinstructie

Als lid en gebruiker van de gravelbanen is het belangrijk dat je na het tennissen altijd de baan sleept volgens de nieuwe sleepinstructie:

Lees meer

Cadeautje aan de Voedselbank Haaglanden

Onze tennisvereniging heeft een bedrag van maar liefst 2655,50 Euro geschonken aan de Voedselbank Haaglanden.
Dit mooie bedrag is het resultaat van de verkoop van de lootjes voor de loterij en de verkoop van tenniskleding. Dit alles is georganiseerd door de Jubileumcommissie vorige week voor het 90-jarig bestaan van onze vereniging.
Dagblad AD heeft er een artikel over geschreven!

Lees meer

De clubkampioenschappen zijn gestart!

De clubkampioenschappen 2023 zijn zaterdag jl. gestart met 304 deelnemers!!

Naast alle tenniswedstrijden is er van alles te doen op het park:
Live muziek vanaf maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni tussen 17.00 en 21.00 uur.
Feestelijke kraampjes, waar je onder andere:

  • vintage tenniskleding kunt kopen;
  • je racket kunt laten bespannen;
  • een speciaal jubileumbroodje jackfruit, vega en beenham voor 4,50 euro kunt bestellen;
  • lootjes kunt kopen (1 euro per lot, 5 euro voor 6 loten) voor de loterij met uiteenlopende mooie prijzen. Alle opbrengsten van de vintagekraam en lootjes gaan naar een mooi doel.

Wil je meestemmen waar de opbrengsten van de loterij aan besteed worden, kijk dan op ''deel je moment'' in de Clubapp. Breng je stem uit vóór donderdag 22 juni a.s!

Lees meer

Schrijf je in voor Jubileum Clubkampioenschapstoernooi

 

Clubkampioenschappen in juni

Na een geslaagd Openingstoernooi op zondag 30 april (zie foto’s en reacties in o.a. Deel je moment) belooft ook de week van de Clubkampioenschappen, van 17 t/m 25 juni, heel gezellig te worden!! De week staat bol van de feestelijkheden, met o.a. muzikale optredens van maandag tot vrijdag van 17.00 – 21.00, feestavond op zaterdag 24 juni, kraampjes met o.a. vintage-tenniskleding en je kunt ter plekke je racket laten bespannen. Voor alle andere activiteiten: zie de posters in de serre en houd je email, de clubapp en de Jubelaar in de gaten. Vergeet niet je in te schrijven voor het toernooi, dat kan tot 9 juni, zie: https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/E9A2FC38-DD80-406D-BC8C-7F2117240D0F

 

 

       

 

 

Lees meer

Geef je op voor het Summer Tropical Tennistoernooi op 10 juni

Tromgeroffel, het is tijd je zomerse outfit uit de kast te halen voor het Summer Tropical Tennistoernooi op Tennispark Berg & Dal!

Op zaterdag 10 juni van 13.00 tot 17.00 uur is het tijd om gezelligheid te combineren met een heerlijke middag tennissen. Iedereen vanaf 18 jaar mag zich aanmelden. We spelen met verschillende dubbelpartners, dus schrijf je individueel in en ontmoet nieuwe tennispartners. 

Lees meer

Nieuwsbrief mei 2023 - bericht van de voorzitter

Beste Berg & Dallers,
Na een (te) lange winter en een zeer matig voorjaar hopen we allemaal op een mooi en lang zomerseizoen vol met tennis en diverse andere activiteiten.  Inmiddels zijn de voorjaars- en jeugdcompetitie in volle gang en komen onze clubkampioenschappen en de open toernooien weer in zicht. Het zal je niet ontgaan zijn dat dit jaar veel in het teken staat van ons 90-jarig bestaan.

Lees meer

Kom zaterdag het eerste herenteam aanmoedigen

Ons eerste Herenteam komt uit in de Hoofdklasse en zaterdag 13 mei om 11.00 uur spelen ze een thuiswedstrijd tegen  hun directe concurrent “de Kikkers”.  Je bent van harte uitgenodigd om te komen kijken en moedig ze aan! Komt allen!
 

Het team bestaat uit Stan van Triest, Werner van Dongen, Lennart Pronk, Leon van Zanten en Alex McCann, en stelt zich verder voor op deze pagina

De eerste wedstrijden zijn reeds gespeeld, met een voorlopige 3e plaats is een mooie klassering in beeld! Een verslag van de wedstrijdronde op 6 mei vind je hier. 

Lees meer

Verruiming daluren voor enkelspel

Goed nieuws voor de leden die graag het enkelspel spelen! Vanaf maandag 1 mei kun je met zijn tweeën op meerdere tijden 45 minuten een balletje slaan in plaats van 30 minuten.  De daluren worden vanaf die datum namelijk verruimd voor het enkelspel.

Lees meer

Inschrijving Clubkampioenschappen HTV Berg en Dal 2023 voor jeugd en senioren geopend!

Inschrijving Clubkampioenschappen geopend

Het is zover! Vanaf vandaag kun je je inschrijven voor onze Clubkampioenschappen. Ben je lid van tennisvereniging Berg en Dal (met uitzondering van proefleden en jubileumleden) en 10 jaar of ouder, doe dan gezellig mee. Deze feestweek start zaterdag 17 juni en eindigt zondag 25 juni 2023. Vanwege het 90-jarig jubileum van de vereniging worden deze dagen in een extra feestelijk jasje gestoken. Met onder andere elke dag live muziek, kraampjes en in het laatste weekend een loterij met mooie prijzen. Kortom, deze week mag je niet missen, daar moet je bij zijn!

Lees meer

Uitnodiging ALV 2023

Het bestuur van Berg & Dal nodigt alle leden van HTV Berg & Dal uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering


Datum: woensdag 19 april 2023
Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: zolder van het SportCafé

 

Jouw stem willen we horen! Als lid van HTV Berg & Dal beslis jij mee over het reilen en zeilen van onze vereniging. Dat kan één keer per jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering stemmen de leden over besluiten. Denk mee en laat je stem niet verloren gaan.

Aanmelden doe je heel makkelijk: via de Clubapp. Ga naar Menu> Aanmelden ALV> Zoek de juiste week op (week 16). Vink aan dat je erbij bent. Afmelden kan daar ook.
Je aan- of afmelding is zichtbaar voor iedereen.
Aan-/afmelden kan ook via een email naar secretariaat@htvbergendal.nl.

De stuken voor de vergadering staan op de website, ga naar de pagina Vereniging->Algemene Ledenvergadering
 

Lees meer

Vertraging bij levering clubkleding

Belangrijke info over levering clubkleding
In dit jubileumjaar is de intentie van onze vereniging om zoveel mogelijk leden enthousiast te maken voor en te laten profiteren van de jubileumtenniskleding. Hiervoor hebben we een aantal sponsoren gevonden, waarbij in overleg met hen en met TennisDirect een mooie outfit (shirtje en broekje/rokje) is samengesteld. Deze kun je op de webshop van onze vereniging bij TennisDirect bestellen. Daarnaast kun je ook andere sportkleding bestellen bij je jubileumoutfit, zoals bijvoorbeeld trainingspakken, jacks en hoodies.

Vertraging bij levering clubkleding
Helaas heeft de aflevering van de bestellingen van de outfits en de overige kleding onverwachte vertraging opgelopen. TennisDirect blijkt helaas (om voor ons onduidelijke redenen) niet voldoende voorraad te hebben. Wij betreuren dit ten zeerste en doen onze uiterste best om de problemen zo snel en zo goed mogelijk met TennisDirect op te lossen.

Lees meer

Eerste herenteam in de hoofdklasse! Komt allen!

Aanstaande zaterdag 08 april gaat de voorjaarscompetitie weer van start.
Vanaf 12.30 uur starten de wedstrijden van het eerste heren team dat dit jaar in de hoofdklasse speelt.
Het belooft mooi weer te worden dus kom gezellig naar het park om tennis te kijken en te genieten van een hapje en/of drankje.
Binnenkort meer informatie over ons dit jaar zeer sterke eerste heren team waarin de teamleden zich allemaal zullen voorstellen!

Gravelbanen weer open!

Er is deze winter hard gewerkt aan het onderhoud van de gravelbanen.  Ze zijn weer tiptop in orde. Vanaf vandaag kan er weer van gebruik gemaakt worden.
Vergeet de baan na afloop niet te slepen. Uitleg hoe dit moet vind je op de website, zie de pagina Banen->Het slepen van de tennisbanen

Tot 16 april 10% ledenvoordeel TennisDirect en gratis kleding!

Eind vorig jaar kon je al lezen dat we een sponsordeal hebben afgesloten met TennisDirect. 
Nu kunnen we een interessant ledenvoordeel voor jou aanbieden.
Tot 16 april as. krijg je namelijk 10% korting bij besteding vanaf €50,- Wees er dus snel bij!
De kortingscode is te gebruiken voor het hele assortiment van TennisDirect (klik op de afbeelding!) met uitzondering van andere acties en giftcards.

Lees meer

Eenmalige Aanbieding: Jubileumlidmaatschap

Kennismaken met tennis en/of  tennisvereniging HTV Berg en Dal ?
Speciaal voor de leeftijdscategorie van 24 tot en met 45 jaar wordt het vanaf 1 april mogelijk ons Jubileumlidmaatschap af te sluiten!
Met dit lidmaatschap kun je 12 maanden vanaf ingangsdatum spelen op ons tennispark en meedoen met alle door de vereniging georganiseerde activiteiten.

Lees meer

Afhangtijden doordeweeks vanaf 6 maart tot 23.00 uur

Eind januari informeerden we je over de (tweede) pilot van het afhangen doordeweeks in de avond tot 22.00 uur in plaats van tot 23.00 uur voor de smashcourtbanen 1 t/m 8. Uitzondering daarbij waren de banen 17 tot en met 20, waarbij de lampen bleven branden tot 23.00 uur. Ook deze pilot is geëvalueerd en we hebben goed nieuws!

Vanaf maandag 6 maart as. zijn de afhangtijden doordeweeks voor alle smashcourtbanen verruimd naar tot 23.00 uur. 

Lees meer

Openingstoernooi zaterdag 1 april!

Hoewel wij van de Jubileumcommissie enorm van grappen houden is dit GEEN grap!!!

Op zaterdag 1 april (dus niet op 2 april zoals eerder gecommuniceerd) organiseren wij het knalgezellige, superleuke, zwaar sportieve OPENINGSTOERNOOI. Opening van ons jubileumtennisseizoen. Tijd om elkaar weer allemaal te ontmoeten op dat mooie rode veld; om te rennen, wellicht te huppelen, keihard UIT te roepen, omhoog te kijken (of opzij), om de ballen te rapen, te lobben, te smashen, te slicen, te serveren, een strakke backhand te slaan of een loepzuivere forehand…….ja ach, alles wat tennis ons zo blij doet voelen.  

Wij hebben er nu al zin in en zien er naar uit jullie allemaal (weer) te ontmoeten, voorzien van racket en vooral veel zin😊

Lees meer
0

Update Jubelaar

De jaarlijkse ALV zal dit jaar zijn op 19 april. Zet het vast in je agenda en laat jouw stem dan horen.

De Jubelaar
Zoals jullie weten vieren we dit jaar ons 90-jarig jubileum. Regelmatig is er een update van de jubileumcommissie in de vorm van De Jubelaar. De pdf kan je vinden op de website. Daarin lees je meer over de webshop met jubileum club kleding, het openingstoernooi op 1 april en meer. Lees De Jubelaar van februari hier
Op de website van Berg en Dal vind je ook alle actuele informatie over het jubileum.

Webshop jubileumkleding
Via de webshop en bestelzuil in het Sportcafé kun je het hele jaar jubileumkleding bestellen. In samenwerking met sponsor TennisDirect kun je t-shirts, hoodies en broeken bestellen met ons jubileumlogo. De shirts kun je in het clubhuis (bij de bestelzuil) passen en zijn verkrijgbaar in de maten:
Junior: jongen 128 t/m176, meisjes 128 t/m 164.

Senior: heren S t/m XXXL, dames XS t/m XXL.

Let op:
deze shirts zijn nog niet voorzien van de sponsor logo’s!