Nieuws

Bestuursupdates

Zondag 28 januari

Nieuwjaarsgroet

Woensdag 3 januari

Beste Allemaal,

Het uitwisselen van nieuwjaarswensen is meer dan een formele traditie; het is een stukje hartverwarmende magie die we elk jaar weer beleven. Deze mooie gewoonte stamt uit vervlogen tijden, toen mensen samenkwamen om het nieuwe jaar te vieren, vol hoop en goede voornemens. Het was een manier om de goden gunstig te stemmen, elkaar geluk te wensen en een frisse start te maken. Door de eeuwen heen is deze traditie geëvolueerd, maar de kerngedachte blijft hetzelfde: het is een moment van verbondenheid, een kans om vreugde, gezondheid en beste wensen te delen met mensen om ons heen.

Zo ook wij als bestuur van HTV Berg & Dal nu 2023 achter ons hebben gelaten en met plannen en doelen 2024 in gaan, we met deze nieuwjaarswensen een lichtpuntje kunnen zijn, een brug van het oude naar het nieuwe, vol goede verwachtingen en het zoeken naar verbinding en vasthouden aan positiviteit.

Wij wensen jullie een voorspoedig, gezond en vooral sportief 2024.

Ronald Brabers
voorzitter

Verslag Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Zondag 24 december 2023

Het verslag van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 18 december is gepubliceerd op het besloten gedeelte van one website , ga naar het menu Vereniging->Documenten Download.

Het bestuur maakt van de gelegenheid gebruik om te reageren op reacties van leden over het houden van de nieuwjaarsreceptie op Berg &Dal.
Er is voor deze locatie gekozen om een waardevolle traditie niet verloren te laten gaan.
Een boycot van het Sportcafé behoort niet tot de maatregelen die zijn voorgesteld of  waarvoor het bestuur mandaat heeft gekregen vanuit de BALV.
Er zal dan ook geen andere locatie gezocht gaan worden. Het staat ieder individueel lid uiteraard vrij zelf te besluiten of hij/zij zij de nieuwjaarsreceptie wil bezoeken.

Het bestuur wenst alle leden prettige feestdagen, een goede jaarwisseling en een sportief 2024.

Toon al het nieuws

Jubileum Clubshop